Kursai

Dekoratyvieji darbai IIIGnt

 • Dėstytojas: LIJANA GALDIKIENĖ

Biologija IIIGnt (a ir b)

 • Dėstytojas: VERONIKA KAULIUVIENĖ

Prancūzų kalba 3Gnt

 • Dėstytojas: DINA ANTANAVIČIENĖ

Istorija 3G kl.

 • Dėstytojas: LINA AUKSELIENĖ
 • Dėstytojas: RITA ZABITIENĖ

Etika IIIGnt

 • Dėstytojas: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Matematika 3G kl. Birutė Garnienė

 • Dėstytojas: BIRUTĖ GARNIENĖ

Technologijos 3G kl.

 • Dėstytojas: LIJANA GALDIKIENĖ

Chemija 3G kl. Lijana Galdikienė

Vokiečių kalba 3G kl. Eglė Lingienė

Rusų kalba 3G kl. B2 Edita Bugenienė

 • Dėstytojas: EDITA BUGENIENĖ

Anglų kalba 3G kl. Arūnas Srėbalius

 • Dėstytojas: ARŪNAS SRĖBALIUS

Informacinės technologijos 3G kl.

 • Dėstytojas: EMILIJA BRUŽIENĖ

Teisės pagrindai 3Gnt

 • Dėstytojas: LINA AUKSELIENĖ
 • Dėstytojas: SILVIJA REINIKIENĖ
 • Dėstytojas: RITA ZABITIENĖ

Geografija 3Gnt

 • Dėstytojas: LAIMA JANČAUSKIENĖ
 • Dėstytojas: RITA ZABITIENĖ

Ugdymas karjerai III Gnt (Aušra Grikštaitė)

 • Dėstytojas: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Modulis. Samprotaujamo rašinio kūrimas 3Gnt

 • Dėstytojas: RITA ZABITIENĖ

Matematika 3Gnt

 • Dėstytojas: BIRUTĖ GARNIENĖ

Lietuvių k. ir literatūra 3Gnt (R. Zabitienė)

 • Dėstytojas: RITA ZABITIENĖ