MOKINIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMO GRAFIKAS

Mokosi nuotoliniu arba kontaktiniu būdu                     Galioja nuo 2020-12-07 iki 2020-12-11

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Nuotoliniu būdu

20aAMv;

Kontaktiniu būdu

20bAMv; 20Vv grupės

Nuotoliniu būdu

20aAMv grupė

Kontaktiniu būdu

20bAMv; 20Vv grupės

Nuotoliniu būdu

20aAMv grupė

Kontaktiniu būdu

20bAMv; 20Vv grupės

Nuotoliniu būdu

20aAMv grupė

Nuotoliniu būdu

20bAMv; 20Vv grupės

Nuotoliniu būdu

20aAMv grupė

Kontaktiniu būdu

20bAMv; 20Vv grupės

Kontaktiniu būdu

PU9kl.(2020)

Kontaktiniu būdu

PU9kl.(2020)

Kontaktiniu būdu

PU9kl.(2020)

Nuotoliniu būdu

PU9kl.(2020)

Nuotoliniu būdu

PU9kl.(2020)

Nuotoliniu būdu

PU10kl.(2020)

Nuotoliniu būdu

PU10kl.(2020)

Nuotoliniu būdu

PU10kl.(2020)

Kontaktiniu būdu

PU10kl.(2020)

Kontaktiniu būdu

PU10kl.(2020)

Nuotoliniu būdu

19AMv grupė

Kontaktiniu būdu

19TPv; 19Vv grupės

Kontaktiniu būdu

19AMv grupė

Nuotoliniu būdu

19TPv; 19Vv grupės

Nuotoliniu būdu

19AMv grupė

Kontaktiniu būdu  

19TPv; 19Vv grupės

Kontaktiniu būdu 

19AMv; 19TPv;

19Vv grupės

Kontaktiniu būdu 

19AMv; 19TPv;

19Vv grupės

Kontaktiniu būdu

18aAMv grupė

Kontaktiniu būdu

18bAMv grupė

Kontaktiniu būdu

18aAMv; 18bAMv

grupės

 

Kontaktiniu būdu

18aAMv grupė

Kontaktiniu būdu

18bAMv grupė

Kontaktiniu būdu

18aAMv; 18bAMv

grupės

Kontaktiniu būdu

18aAMv grupė

Kontaktiniu būdu

18bAMv grupė

Kontaktiniu būdu

20V; 19V; 18V grupės

Kontaktiniu būdu

20V; 19V; 18V grupės

Kontaktiniu būdu

20V; 19V; 18V grupės

Kontaktiniu būdu

20V; 19V; 18V grupės

Kontaktiniu būdu

20V; 19V; 18V grupės

Kontaktiniu būdu

20Eks/20Ekst

20DAD/20DADt

grupės

Kontaktiniu būdu

20Eks/20Ekst

20DAD/20DADt

grupės

Kontaktiniu būdu

20Eks/20Ekst

20DAD/20DADt

grupės

Kontaktiniu būdu

20Eks/20Ekst

20DAD/20DADt

grupės

Kontaktiniu būdu

20Eks/20Ekst

20DAD/20DADt

grupės

Kontaktiniu būdu

7-8nk; IGnk; IIGnk; IGj; IIGj;  IVGnt(a); IVGnt(b); IIIGnt grupės

Kontaktiniu būdu

7-8nk; IGnk; IIGnk; IGj; IIGj;  IVGnt(a); IVGnt(b); IIIGnt grupės

Kontaktiniu būdu

7-8nk; IGnk; IIGnk; IGj; IIGj;  IVGnt(a); IVGnt(b); IIIGnt grupės

Kontaktiniu būdu

7-8nk; IGnk; IIGnk; IGj; IIGj;  IVGnt(a); IVGnt(b); IIIGnt grupės

Kontaktiniu būdu

7-8nk; IGnk; IIGnk; IGj; IIGj;  IVGnt(a); IVGnt(b); IIIGnt grupės

Įvertinus epidemiologinę situaciją, mokytojų ir administracijos pasiūlymus, suderinus su darbo taryba ir profsąjunga, mokymo grafikas bus keičiamas nuo 2020 m. gruodžio 14 d.


    Svetainės skelbimai

    (There are no discussion topics yet in this forum)