Dėstytojui. Vadovas ir aktuali informacija

Dėstytojai/Mokytojai:

 • rengia, atnaujina, papildo nuotolinio mokymo(si) medžiagos rinkinius, vadovaujantis atnaujintomis Bendrosiomis programomis, dalyko programomis bei metodinėmis rekomendacijomis ir patalpina virtualioje mokymosi aplinkoje;
 • tikrina, vertina, komentuoja mokinių darbus, gautus virtualioje mokymosi aplinkoje, elektroniniu paštu ar gautus tiesiogiai;
 • vertinimus už darbus, pateiktus virtualioje mokymosi aplinkoje ar atliktus stacionarių konsultacijų metu, surašo elektroniniame dienyne, dienynas pildomas vadovaujantis bendra elektroninio dienyno pildymo tvarka.


Available courses

Istorija 4G kl. Rima Dargienė

 • Teacher: RIMA DARGIENĖ

Etika 4G kl. Aušra Grikštaitė

 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Matematika 4G kl. Birutė Garnienė

 • Teacher: BIRUTĖ GARNIENĖ

Dekoratyvieji darbai 4G kl. Judita Alšauskienė

 • Teacher: JUDITA ALŠAUSKIENĖ

Technologijos 4G kl. Judita Alšauskienė

 • Teacher: JUDITA ALŠAUSKIENĖ

Chemija 4G kl. Lijana Galdikienė

 • Teacher: LIJANA GALDIKIENĖ

Vokiečių kalba 4G kl. Eglė Lingienė

 • Teacher: EGLĖ LINGIENĖ

Informacinės technologijos 4G kl. Danutė Ramonienė

 • Teacher: DANUTĖ RAMONIENĖ

Rusų kalba 4G kl. Edita Bugenienė

 • Teacher: EDITA BUGENIENĖ

Biologija 4G kl. Veronika Kauliuvienė

 • Teacher: VERONIKA KAULIUVIENĖ

Anglų kalba 4G kl. Arūnas Srėbalius

 • Teacher: ARŪNAS SRĖBALIUS

Modulis. Samprotaujamo rašinio kūrimas 4Gnt

 • Teacher: RITA ZABITIENĖ

Ugdymas karjerai 4Gnt (Aušra Grikšaitė)

 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Lietuvių k. ir literatūra 4Gnt (R. Zabitienė)

 • Teacher: RITA ZABITIENĖ

Geografija 4 Gnt (Laima Jančauskienė)

 • Teacher: LAIMA JANČAUSKIENĖ

Teisės pagrindai 4Gnt (Silvija Reinikienė)

 • Teacher: SILVIJA REINIKIENĖ

Istorija 3G kl. Rima Dargienė

 • Teacher: RIMA DARGIENĖ

Etika 3G kl. Aušra Grikštaitė

 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Matematika 3G kl. Birutė Garnienė

 • Teacher: BIRUTĖ GARNIENĖ

Technologijos 3G kl. Judita Alšauskienė

 • Teacher: JUDITA ALŠAUSKIENĖ

Chemija 3G kl. Lijana Galdikienė

 • Teacher: LIJANA GALDIKIENĖ

Vokiečių kalba 3G kl. Eglė Lingienė

 • Teacher: EGLĖ LINGIENĖ

Rusų kalba 3G kl. B2 Edita Bugenienė

 • Teacher: EDITA BUGENIENĖ

Biologija 3G kl. Veronika Kauliuvienė

 • Teacher: VERONIKA KAULIUVIENĖ

Anglų kalba 3G kl. Arūnas Srėbalius

 • Teacher: ARŪNAS SRĖBALIUS

Informacinės technologijos 3G kl. Danutė Ramonienė

 • Teacher: DANUTĖ RAMONIENĖ

Teisės pagrindai 3Gnt

 • Teacher: SILVIJA REINIKIENĖ

Geografija 3Gnt

 • Teacher: LAIMA JANČAUSKIENĖ

Modulis. Samprotaujamo rašinio kūrimas 3Gnt

 • Teacher: RITA ZABITIENĖ

Matematika 3Gnt

 • Teacher: BIRUTĖ GARNIENĖ

Lietuvių k. ir literatūra 3Gnt (R. Zabitienė)

 • Teacher: RITA ZABITIENĖ

Informacinės technologijos 10 kl. Danutė Ramonienė

 • Teacher: DANUTĖ RAMONIENĖ

Istorija 10 kl. Lina Aukselienė

 • Teacher: LINA AUKSELIENĖ

Etika 10 kl. Aušra Grikštaitė

 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Matematika 10 kl. Birutė Garnienė

 • Teacher: BIRUTĖ GARNIENĖ

Technologijos 10 kl. Judita Alšauskienė

 • Teacher: JUDITA ALŠAUSKIENĖ

Chemija 10 kl. Lijana Galdikienė

 • Teacher: LIJANA GALDIKIENĖ

Vokiečių kalba 10 kl. Eglė Lingienė

 • Teacher: EGLĖ LINGIENĖ

Rusų kalba 10 kl. Edita Bugenienė

 • Teacher: EDITA BUGENIENĖ

Informacinių technologijų, matematikos, lietuvių k. integruotas modulis 10 kl. Danutė Ramonienė

 • Teacher: DANUTĖ RAMONIENĖ

Anglų kalba 10 kl. Arūnas Srėbalius

 • Teacher: ARŪNAS SRĖBALIUS

Biologija 10 kl. Veronika Kauliuvienė

 • Teacher: VERONIKA KAULIUVIENĖ

Muzika 10 kl.

 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Matematika 10 kl.

 • Teacher: BIRUTĖ GARNIENĖ

„Savu keliu“ programos įgyvendinimo pamoka 10 kl.

 • Teacher: LIJANA GALDIKIENĖ

Ikiprofesinis ugdymas “Mechaninės įdomybės“ 10 kl.

 • Teacher: PETRAS GRITĖNAS

Ikiprofesinio ugdymo modulis „Finansinis raštingumas“ 10 kl.

 • Teacher: VIDA URBAŠIUTĖ

Fizika 10 kl.

 • Teacher: VIRGILIJUS MARTINKUS

Chemija 10 kl.

 • Teacher: LIJANA GALDIKIENĖ

Geografija 10 kl.

 • Teacher: LAIMA JANČAUSKIENĖ

Dailė 10 kl.

 • Teacher: RENATA RUSTEIKIENĖ

Lietuvių kalba ir literatūra 10 kl.

 • Teacher: RITA ZABITIENĖ

Istorija 9 kl. Lina Aukselienė

 • Teacher: LINA AUKSELIENĖ

Etika 9 kl. Aušra Grikštaitė

Istorija 9 kl. (Rima Dargienė)

 • Teacher: RIMA DARGIENĖ

Lietuvių kalba ir literatūra (klasė)

 • Teacher: RITA ZABITIENĖ

Matematika 9 kl. Birutė Garnienė

 • Teacher: BIRUTĖ GARNIENĖ

Technologijos 9 kl. Judita Alšauskienė

 • Teacher: JUDITA ALŠAUSKIENĖ

Chemija 9 kl. Lijana Galdikienė

 • Teacher: LIJANA GALDIKIENĖ

Vokiečių kalba 9 kl. Eglė Lingienė

 • Teacher: EGLĖ LINGIENĖ

Rusų kalba 9 kl. Edita Bugenienė

 • Teacher: EDITA BUGENIENĖ

Matematika 9 klasė.

 • Teacher: BIRUTĖ GARNIENĖ

Informacinės technologijos 9 kl. Danutė Ramonienė

 • Teacher: DANUTĖ RAMONIENĖ

Anglų kalba 9 kl. Arūnas Srėbalius

 • Teacher: ARŪNAS SRĖBALIUS

Biologija 9 kl. Veronika Kauliuvienė

 • Teacher: VERONIKA KAULIUVIENĖ

Istorija 8 kl. Lina Aukselienė

 • Teacher: LINA AUKSELIENĖ

Etika 8 kl. Aušra Grikštaitė

 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Istorija 8 klasė (Rima Dargienė)

 • Teacher: RIMA DARGIENĖ

Lietuvių kalba ir liteatūra (8 klasė)

 • Teacher: RITA ZABITIENĖ

Matematika 8 kl. Birutė Garnienė

 • Teacher: BIRUTĖ GARNIENĖ

Chemija 8 kl. Lijana Galdikienė

 • Teacher: LIJANA GALDIKIENĖ

Vokiečių kalba 8 kl. Eglė Lingienė

 • Teacher: EGLĖ LINGIENĖ

Rusų kalba 8 kl. Edita Bugenienė

 • Teacher: EDITA BUGENIENĖ

Matematika 8 kl.

 • Teacher: BIRUTĖ GARNIENĖ

Informacinės technologijos 8 kl. Danutė Ramonienė

 • Teacher: DANUTĖ RAMONIENĖ

Anglų kalba 8 kl. Arūnas Srėbalius

 • Teacher: ARŪNAS SRĖBALIUS

Biologija 8 kl. Veronika Kauliuvienė

 • Teacher: VERONIKA KAULIUVIENĖ

Istorija 7 kl. Lina Aukselienė

 • Teacher: LINA AUKSELIENĖ

Etika 7 kl. Aušra Grikštaitė

 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Istorija 7 klasė (Rima Dargienė)

 • Teacher: RIMA DARGIENĖ

Matematika 7 kl. Birutė Garnienė

 • Teacher: BIRUTĖ GARNIENĖ

Lietuvių kalba ir literatūra (7 klasė)

 • Teacher: RITA ZABITIENĖ

Vokiečių kalba 7 kl. Eglė Lingienė

 • Teacher: EGLĖ LINGIENĖ

Rusų kalba 7 kl. Edita Bugenienė

 • Teacher: EDITA BUGENIENĖ

Matematika 7 kl.

 • Teacher: BIRUTĖ GARNIENĖ

Informacinės technologijos 7 kl. Danutė Ramonienė

 • Teacher: DANUTĖ RAMONIENĖ

Anglų kalba 7 kl. Arūnas Srėbalius

 • Teacher: ARŪNAS SRĖBALIUS

Biologija 7 kl. Veronika Kauliuvienė

Rusų kalba 6 kl. Edita Bugenienė

 • Teacher: EDITA BUGENIENĖ

Matematika 6 kl.

 • Teacher: BIRUTĖ GARNIENĖ

Informacinės technologijos 6 kl. Danutė Ramonienė

 • Teacher: DANUTĖ RAMONIENĖ

Anglų kalba 6 kl. Arūnas Srėbalius

 • Teacher: ARŪNAS SRĖBALIUS