Dėstytojui. Vadovas ir aktuali informacija

Dėstytojai/Mokytojai:

 • rengia, atnaujina, papildo nuotolinio mokymo(si) medžiagos rinkinius, vadovaujantis atnaujintomis Bendrosiomis programomis, dalyko programomis bei metodinėmis rekomendacijomis ir patalpina virtualioje mokymosi aplinkoje;
 • tikrina, vertina, komentuoja mokinių darbus, gautus virtualioje mokymosi aplinkoje, elektroniniu paštu ar gautus tiesiogiai;
 • vertinimus už darbus, pateiktus virtualioje mokymosi aplinkoje ar atliktus stacionarių konsultacijų metu, surašo elektroniniame dienyne, dienynas pildomas vadovaujantis bendra elektroninio dienyno pildymo tvarka.


Available courses

Istorija 4G kl. Rima Dargienė

 • Teacher: RIMA DARGIENĖ

Etika 4G kl. Aušra Grikštaitė

 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Matematika 4G kl. Birutė Garnienė

 • Teacher: BIRUTĖ GARNIENĖ

Dekoratyvieji darbai 4G kl. Judita Alšauskienė

 • Teacher: JUDITA ALŠAUSKIENĖ

Technologijos 4G kl. Judita Alšauskienė

 • Teacher: JUDITA ALŠAUSKIENĖ

Chemija 4G kl. Lijana Galdikienė

 • Teacher: LIJANA GALDIKIENĖ

Vokiečių kalba 4G kl. Eglė Lingienė

 • Teacher: EGLĖ LINGIENĖ

Informacinės technologijos 4G kl. Danutė Ramonienė

 • Teacher: DANUTĖ RAMONIENĖ

Rusų kalba 4G kl. Edita Bugenienė

 • Teacher: EDITA BUGENIENĖ

Biologija 4G kl. Veronika Kauliuvienė

 • Teacher: VERONIKA KAULIUVIENĖ

Anglų kalba 4G kl. Arūnas Srėbalius

 • Teacher: ARŪNAS SRĖBALIUS

Modulis. Samprotaujamo rašinio kūrimas 4Gnt

 • Teacher: RITA ZABITIENĖ

Ugdymas karjerai 4Gnt (Aušra Grikšaitė)

 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Lietuvių k. ir literatūra 4Gnt (R. Zabitienė)

 • Teacher: RITA ZABITIENĖ

Geografija 4 Gnt (Laima Jančauskienė)

 • Teacher: LAIMA JANČAUSKIENĖ

Teisės pagrindai 4Gnt (Silvija Reinikienė)

 • Teacher: SILVIJA REINIKIENĖ

Istorija 3G kl. Rima Dargienė

 • Teacher: RIMA DARGIENĖ

Etika 3G kl. Aušra Grikštaitė

 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Matematika 3G kl. Birutė Garnienė

 • Teacher: BIRUTĖ GARNIENĖ

Technologijos 3G kl. Judita Alšauskienė

 • Teacher: JUDITA ALŠAUSKIENĖ

Chemija 3G kl. Lijana Galdikienė

 • Teacher: LIJANA GALDIKIENĖ

Vokiečių kalba 3G kl. Eglė Lingienė

 • Teacher: EGLĖ LINGIENĖ

Rusų kalba 3G kl. B2 Edita Bugenienė

 • Teacher: EDITA BUGENIENĖ

Biologija 3G kl. Veronika Kauliuvienė

 • Teacher: VERONIKA KAULIUVIENĖ

Anglų kalba 3G kl. Arūnas Srėbalius

 • Teacher: ARŪNAS SRĖBALIUS

Informacinės technologijos 3G kl. Danutė Ramonienė

 • Teacher: DANUTĖ RAMONIENĖ

Teisės pagrindai 3Gnt

 • Teacher: SILVIJA REINIKIENĖ

Geografija 3Gnt

 • Teacher: LAIMA JANČAUSKIENĖ

Modulis. Samprotaujamo rašinio kūrimas 3Gnt

 • Teacher: RITA ZABITIENĖ

Matematika 3Gnt

 • Teacher: BIRUTĖ GARNIENĖ

Lietuvių k. ir literatūra 3Gnt (R. Zabitienė)

 • Teacher: RITA ZABITIENĖ

Mechanikos įdomybės

 • Teacher: PETRAS GRITĖNAS

Technologijos (Galdikienė)

 • Teacher: LIJANA GALDIKIENĖ

Pilietiškumo pagrindai 10 kl.

 • Teacher: LINA AUKSELIENĖ

Ekonomika ir verslumas 10 kl.

 • Teacher: VIDA URBAŠIUTĖ

Informacinės technologijos 10 kl. Danutė Ramonienė

 • Teacher: DANUTĖ RAMONIENĖ

Istorija 10 kl. Lina Aukselienė

 • Teacher: LINA AUKSELIENĖ

Etika 10 kl. Aušra Grikštaitė

 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Matematika 10 kl. Birutė Garnienė

 • Teacher: BIRUTĖ GARNIENĖ

Technologijos 10 kl. Judita Alšauskienė

 • Teacher: JUDITA ALŠAUSKIENĖ

Chemija 10 kl. Lijana Galdikienė

 • Teacher: LIJANA GALDIKIENĖ

Vokiečių kalba 10 kl. Eglė Lingienė

 • Teacher: EGLĖ LINGIENĖ

Rusų kalba 10 kl. Edita Bugenienė

 • Teacher: EDITA BUGENIENĖ

Informacinių technologijų, matematikos, lietuvių k. integruotas modulis 10 kl. Danutė Ramonienė

 • Teacher: DANUTĖ RAMONIENĖ

Anglų kalba 10 kl. Arūnas Srėbalius

 • Teacher: ARŪNAS SRĖBALIUS

Biologija 10 kl. Veronika Kauliuvienė

 • Teacher: VERONIKA KAULIUVIENĖ

Muzika 10 kl.

 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Matematika 10 kl.

 • Teacher: BIRUTĖ GARNIENĖ

„Savu keliu“ programos įgyvendinimo pamoka 10 kl.

 • Teacher: LIJANA GALDIKIENĖ

Ikiprofesinis ugdymas “Mechaninės įdomybės“ 10 kl.

 • Teacher: PETRAS GRITĖNAS

Fizika 10 kl.

 • Teacher: VIRGILIJUS MARTINKUS

Chemija 10 kl.

 • Teacher: LIJANA GALDIKIENĖ

Geografija 10 kl.

 • Teacher: LAIMA JANČAUSKIENĖ

Dailė 10 kl.

 • Teacher: RENATA RUSTEIKIENĖ

Lietuvių kalba ir literatūra 10 kl.

 • Teacher: RITA ZABITIENĖ

Geografija 9 klasė

 • Teacher: LAIMA JANČAUSKIENĖ

Fizika 9 klasė (V. Martinkus)

 • Teacher: VIRGILIJUS MARTINKUS

Istorija 9 kl. Lina Aukselienė

 • Teacher: LINA AUKSELIENĖ

Etika 9 kl. Aušra Grikštaitė

Lietuvių kalba ir literatūra (klasė)

 • Teacher: RITA ZABITIENĖ

Matematika 9 kl. Birutė Garnienė

 • Teacher: BIRUTĖ GARNIENĖ

Technologijos 9 kl. Judita Alšauskienė

 • Teacher: JUDITA ALŠAUSKIENĖ

Chemija 9 kl. Lijana Galdikienė

 • Teacher: LIJANA GALDIKIENĖ

Vokiečių kalba 9 kl. Eglė Lingienė

 • Teacher: EGLĖ LINGIENĖ

Rusų kalba 9 kl. Edita Bugenienė

 • Teacher: EDITA BUGENIENĖ

Matematika 9 klasė.

 • Teacher: BIRUTĖ GARNIENĖ

Informacinės technologijos 9 kl. Danutė Ramonienė

 • Teacher: DANUTĖ RAMONIENĖ

Anglų kalba 9 kl. Arūnas Srėbalius

 • Teacher: ARŪNAS SRĖBALIUS

Biologija 9 kl. Veronika Kauliuvienė

 • Teacher: VERONIKA KAULIUVIENĖ

Fizika 8 klasė (V. Martinkus)

 • Teacher: VIRGILIJUS MARTINKUS

Geografija 8 kl.

 • Teacher: LAIMA JANČAUSKIENĖ

Istorija 8 kl. Lina Aukselienė

 • Teacher: LINA AUKSELIENĖ

Etika 8 kl. Aušra Grikštaitė

 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Lietuvių kalba ir liteatūra (8 klasė)

 • Teacher: RITA ZABITIENĖ

Matematika 8 kl. Birutė Garnienė

 • Teacher: BIRUTĖ GARNIENĖ

Chemija 8 kl. Lijana Galdikienė

 • Teacher: LIJANA GALDIKIENĖ

Vokiečių kalba 8 kl. Eglė Lingienė

 • Teacher: EGLĖ LINGIENĖ

Rusų kalba 8 kl. Edita Bugenienė

 • Teacher: EDITA BUGENIENĖ

Matematika 8 kl.

 • Teacher: BIRUTĖ GARNIENĖ

Informacinės technologijos 8 kl. Danutė Ramonienė

 • Teacher: DANUTĖ RAMONIENĖ

Anglų kalba 8 kl. Arūnas Srėbalius

 • Teacher: ARŪNAS SRĖBALIUS

Biologija 8 kl. Veronika Kauliuvienė

 • Teacher: VERONIKA KAULIUVIENĖ

Geografija 7 klasė

 • Teacher: LAIMA JANČAUSKIENĖ

Fizika 7 klasė (V. Martinkus)

 • Teacher: VIRGILIJUS MARTINKUS

Istorija 7 kl. Lina Aukselienė

 • Teacher: LINA AUKSELIENĖ

Etika 7 kl. Aušra Grikštaitė

 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Matematika 7 kl. Birutė Garnienė

 • Teacher: BIRUTĖ GARNIENĖ

Lietuvių kalba ir literatūra (7 klasė)

 • Teacher: RITA ZABITIENĖ

Vokiečių kalba 7 kl. Eglė Lingienė

 • Teacher: EGLĖ LINGIENĖ

Rusų kalba 7 kl. Edita Bugenienė

 • Teacher: EDITA BUGENIENĖ

Matematika 7 kl.

 • Teacher: BIRUTĖ GARNIENĖ

Informacinės technologijos 7 kl. Danutė Ramonienė

 • Teacher: DANUTĖ RAMONIENĖ

Anglų kalba 7 kl. Arūnas Srėbalius

 • Teacher: ARŪNAS SRĖBALIUS

Biologija 7 kl. Veronika Kauliuvienė

Stabdžių TP ir remontas

 • Teacher: VIRGILIJUS MARTINKUS

Elektros įrengimų TA ir remontas

 • Teacher: VIRGILIJUS MARTINKUS

Transporto priemonių vairavimo pagrindai 19TPv

Category: 19TPv gr.
 • Teacher: AUDRIUS ŠIMKUS

Etika 19TPv

Category: 19TPv gr.
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Tikyba 19TPv

Category: 19TPv gr.
 • Teacher: ARŪNAS SRĖBALIUS

Fizika 19TPv

Category: 19TPv gr.
 • Teacher: VIOLETA MOŽDŽER

Bendroji kūno kultūra 19TPv

Category: 19TPv gr.
 • Teacher: VALDAS TUINYLA

Istorija 19TPv

Category: 19TPv gr.
 • Teacher: LINA AUKSELIENĖ

Geografija 19TPv

Category: 19TPv gr.
 • Teacher: LAIMA JANČAUSKIENĖ

Anglų k. 19TPv

Category: 19TPv gr.
 • Teacher: ARŪNAS SRĖBALIUS

Meninė raiška 19TPv

Category: 19TPv gr.
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Matematika 19TPv

Category: 19TPv gr.
 • Teacher: VIOLETA MOŽDŽER

Lietuvių kalba ir literatūra 19TPv

Category: 19TPv gr.
 • Teacher: NIJOLĖ MARTINKIENĖ

Muzika 19TPv

Category: 19TPv gr.
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Dailė 19TPv

Category: 19TPv gr.
 • Teacher: RENATA RUSTEIKIENĖ

Automobilių ir traktorių maitinimo sistemos TP ir remontas

Category: 19TPv gr.
 • Teacher: VIRGILIJUS MARTINKUS

Automobilių ir traktorių variklių TP ir remontas

Category: 19TPv gr.
 • Teacher: VIRGILIJUS MARTINKUS

Kelių eismo taisyklės

Category: KET
 • Teacher: AUDRIUS ŠIMKUS

Technologijos (žemės ūkio technikos ir žemdirbystės pagrindai) PU 9kl.

Category: PU 9kl. (2020)
 • Teacher: ROMAS LAURINAITIS

Technologijos (Maisto gamyba) PU 9kl.

Category: PU 9kl. (2020)
 • Teacher: VILIJA BUDRIKIENĖ

Vokiečių kalba PU 9kl.

Category: PU 9kl. (2020)
 • Teacher: EGLĖ LINGIENĖ

Muzika PU 9kl.

Category: PU 9kl. (2020)
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Fizinis ugdymas PU 9kl.

Category: PU 9kl. (2020)
 • Teacher: VALDAS TUINYLA

Žmogaus sauga PU 9kl.

Category: PU 9kl. (2020)
 • Teacher: LAIMA JANČAUSKIENĖ

Dailė PU 9kl.

Category: PU 9kl. (2020)
 • Teacher: RENATA RUSTEIKIENĖ

Karjeros ugdymas PU 9kl.

Category: PU 9kl. (2020)
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Tikyba PU 9kl.

Category: PU 9kl. (2020)
 • Teacher: ARŪNAS SRĖBALIUS

Fizika PU 9kl.

Category: PU 9kl. (2020)
 • Teacher: VIOLETA MOŽDŽER

Chemija PU 9kl.

Category: PU 9kl. (2020)
 • Teacher: LIJANA GALDIKIENĖ

Etika PU 9kl.

Category: PU 9kl. (2020)
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Informacinės technologijos PU 9kl.

Category: PU 9kl. (2020)
 • Teacher: DANUTĖ RAMONIENĖ

Biologija PU 9kl.

Category: PU 9kl. (2020)
 • Teacher: RITA NEKROŠIENĖ

Rusų kalba PU 9kl.

Category: PU 9kl. (2020)
 • Teacher: EDITA BUGENIENĖ

Anglų kalba PU9 kl.

Category: PU 9kl. (2020)
 • Teacher: RENATA NAUSĖDAITĖ

Geografija PU 9Kl.

Category: PU 9kl. (2020)
 • Teacher: LAIMA JANČAUSKIENĖ

Pilietiškumo pagrindai PU 9kl.

Category: PU 9kl. (2020)
 • Teacher: LINA AUKSELIENĖ

Istorija PU 9kl.

Category: PU 9kl. (2020)
 • Teacher: LINA AUKSELIENĖ

Lietuvių kalba ir literatūra PU9 kl.

Category: PU 9kl. (2020)
 • Teacher: RAIMONDA LAURECKIENĖ

Matematika PU9 kl.

Category: PU 9kl. (2020)
 • Teacher: VIOLETA MOŽDŽER

Ekonomika ir verslumas PU 10kl.

Category: PU 10 kl.
 • Teacher: VIDA URBAŠIUTĖ

Informatika PU 10kl.

Category: PU 10 kl.
 • Teacher: DANUTĖ RAMONIENĖ

Dailė PU 10kl.

Category: PU 10 kl.
 • Teacher: RENATA RUSTEIKIENĖ

Technologijos (Žemės ūkio technikos ir žemdirbystės pagrindai) PU 10kl.

Category: PU 10 kl.
 • Teacher: ROMAS LAURINAITIS

Technologijos (maisto gamyba) PU10 kl.

Category: PU 10 kl.
 • Teacher: VILIJA BUDRIKIENĖ

Geografija PU 10kl.

Category: PU 10 kl.
 • Teacher: LAIMA JANČAUSKIENĖ

Biologija PU 10kl.

Category: PU 10 kl.
 • Teacher: RITA NEKROŠIENĖ

Karjeros ugdymas PU 10 kl.

Category: PU 10 kl.
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Muzika PU 10 kl.

Category: PU 10 kl.
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Žmogaus sauga PU 10kl.

Category: PU 10 kl.
 • Teacher: LAIMA JANČAUSKIENĖ

Fizinis ugdymas PU 10kl.

Category: PU 10 kl.
 • Teacher: VALDAS TUINYLA

Matematika PU10kl.

Category: PU 10 kl.
 • Teacher: VIOLETA MOŽDŽER

Chemija PU 10kl.

Category: PU 10 kl.
 • Teacher: LIJANA GALDIKIENĖ

Fizika PU 10kl.

Category: PU 10 kl.
 • Teacher: VIOLETA MOŽDŽER

Tikyba PU10kl.

Category: PU 10 kl.
 • Teacher: ARŪNAS SRĖBALIUS

Etika PU10kl.

Category: PU 10 kl.
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Pilietiškumo pagrindai PU 10kl.

Category: PU 10 kl.
 • Teacher: LINA AUKSELIENĖ

Istorija PU10 kl.

Category: PU 10 kl.
 • Teacher: LINA AUKSELIENĖ

Lietuvių kalba ir literatūra PU10kl.

Category: PU 10 kl.
 • Teacher: NIJOLĖ MARTINKIENĖ

Anglų k. PU 10 kl.

Category: PU 10 kl.
 • Teacher: RENATA NAUSĖDAITĖ

Rusų kalba PU 10kl.

Category: PU 10 kl.
 • Teacher: EDITA BUGENIENĖ

Etika 19AMv

Category: 19AMv
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Tikyba 19AMv

Category: 19AMv
 • Teacher: ARŪNAS SRĖBALIUS

Biologija 19AMv

Category: 19AMv
 • Teacher: RITA NEKROŠIENĖ

Fizika 19AMv

Category: 19AMv
 • Teacher: VIOLETA MOŽDŽER

Meninė raiška 19AMv

Category: 19AMv
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Bendroji kūno kultūra 19AMv

Category: 19AMv
 • Teacher: VALDAS TUINYLA

Modulis. Variklių techninė priežiūra ir remontas 19AMv

Category: 19AMv
 • Teacher: PETRAS GRITĖNAS

Variklių techninė priežiūra ir remontas 19AMv

Category: 19AMv
 • Teacher: BRONISLOVAS PUTNA

Dailė 19AMv

Category: 19AMv
 • Teacher: RENATA RUSTEIKIENĖ

Muzika 19AMv

Category: 19AMv
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Anglų kalba (Arūnas Srėbalius) 19AMv

Category: 19AMv
 • Teacher: ARŪNAS SRĖBALIUS

Anglų k. (Renata Nausėdaitė) 19AMv

Category: 19AMv
 • Teacher: RENATA NAUSĖDAITĖ

Lietuvių kalba ir literatūra 19AMv

Category: 19AMv
 • Teacher: RAIMONDA LAURECKIENĖ

Istorija 19AMv

Category: 19AMv
 • Teacher: LINA AUKSELIENĖ

Geografija 19AMv

Category: 19AMv
 • Teacher: LAIMA JANČAUSKIENĖ

Matematika 19AMv

Category: 19AMv
 • Teacher: VIOLETA MOŽDŽER

Etika 19Vv

Category: 19Vv
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Saldžiųjų patiekalų gaminimas, jų apipavidalinimas 19Vv

Category: 19Vv
 • Teacher: GITA INGRIDA STUPELIENĖ

Tikyba 19Vv

Category: 19Vv
 • Teacher: ARŪNAS SRĖBALIUS

Biologija 19Vv

Category: 19Vv
 • Teacher: RITA NEKROŠIENĖ

Bendroji kūno kultūra 19Vv

Category: 19Vv
 • Teacher: VALDAS TUINYLA

Geografija 19Vv

Category: 19Vv
 • Teacher: LAIMA JANČAUSKIENĖ

Istorija 19Vv

Category: 19Vv
 • Teacher: LINA AUKSELIENĖ

Anglų k. 19Vv

Category: 19Vv
 • Teacher: RENATA NAUSĖDAITĖ

Meninė raiška 19Vv

Category: 19Vv
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Matematika 19Vv

Category: 19Vv
 • Teacher: VIOLETA MOŽDŽER

Lietuvių kalba ir literatūra 19Vv

Category: 19Vv
 • Teacher: NIJOLĖ MARTINKIENĖ

Istorijos žinių gilinimas 19Vv

Category: 19Vv
 • Teacher: LINA AUKSELIENĖ

Muzika 19Vv

Category: 19Vv
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Dailė 19Vv

Category: 19Vv
 • Teacher: RENATA RUSTEIKIENĖ

Sriubų, karštųjų patiekalų ir padažų gaminimas, jų apipavidalinimas ir kokybės vertinimas 19Vv

Category: 19Vv
 • Teacher: DAIVA ANUŽIENĖ

Biologija 20a/20bAMv

Category: 20aAMv/20bAMv
 • Teacher: RITA NEKROŠIENĖ

Fizika 20a/20bAMv

Category: 20aAMv/20bAMv
 • Teacher: VIOLETA MOŽDŽER

Modulis. Metalų technologiniai darbai

Category: 20aAMv/20bAMv
 • Teacher: ROMAS LAURINAITIS

Geografija 20a/20b AMv

Category: 20aAMv/20bAMv
 • Teacher: LAIMA JANČAUSKIENĖ

Istorija 20a/20bAMv

Category: 20aAMv/20bAMv
 • Teacher: LINA AUKSELIENĖ

Tikyba 20a/20bAMv

Category: 20aAMv/20bAMv
 • Teacher: ARŪNAS SRĖBALIUS

Etika 20a/20b AMv

Category: 20aAMv/20bAMv
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Lietuvių kalba ir literatūra 20a/20bAMv

Category: 20aAMv/20bAMv
 • Teacher: NIJOLĖ MARTINKIENĖ

Modulis. Įvadas į profesiją 20a/20b AMv

Category: 20aAMv/20bAMv
 • Teacher: ROMAS LAURINAITIS

Darbuotojų sauga ir sveikata 20a/20bAMv

Category: 20aAMv/20bAMv
 • Teacher: JOLANDA DAUBARIENĖ

Bendroji kūno kultūra 20a/20b AMv

Category: 20aAMv/20bAMv
 • Teacher: VALDAS TUINYLA

Dailė 20a/20b AMv

Category: 20aAMv/20bAMv
 • Teacher: RENATA RUSTEIKIENĖ

Muzika 20a/20b AMv

Category: 20aAMv/20bAMv
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Matematika 20a/20b AMv

Category: 20aAMv/20bAMv
 • Teacher: VIOLETA MOŽDŽER

Anglų k. (Arūnas Srėbalius) 20a/20bAMv

Category: 20aAMv/20bAMv
 • Teacher: ARŪNAS SRĖBALIUS

Anglų k. (Renata Nausėdaitė) 20a/20bAMV

Category: 20aAMv/20bAMv
 • Teacher: RENATA NAUSĖDAITĖ

Modulis. Įvadas į profesiją 20DAD

Category: 20DAD/DADt
 • Teacher: RITA NEKROŠIENĖ

Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas 20DAD

Category: 20DAD/DADt
 • Teacher: VALDAS TUINYLA

Darbuotojų sauga ir sveikata 20DAD

Category: 20DAD/DADt
 • Teacher: JOLANDA DAUBARIENĖ

Modulis. Dekoratyvinių augalų formavimas ir priežiūra 20DAD

Category: 20DAD/DADt
 • Teacher: JURGITA IGNOTIENĖ

Dekoratyvinių augalų dauginimas ir auginimas 20DAD/t

Category: 20DAD/DADt
 • Teacher: ASTA KLIMIENĖ

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose 20Eks/t

Category: 20Eks/Ekst
 • Teacher: LAIMA JANČAUSKIENĖ

Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas 20Eks/t

Category: 20Eks/Ekst
 • Teacher: VALDAS TUINYLA

Verslo modeliavimas ir organizavimas 20Eks/t

Category: 20Eks/Ekst
 • Teacher: VIDA URBAŠIUTĖ

Darbuotojų sauga ir sveikata 20Eks/t

Category: 20Eks/Ekst
 • Teacher: JOLANDA DAUBARIENĖ

Modulis. Vežimo maršruto planavimas ir stebėsena. 20Eks

Category: 20Eks/Ekst
 • Teacher: ANTANAS LUKAUSKAS

Transporto priemonės ir krovinio parinkimas 20Eks/t

Category: 20Eks/Ekst
 • Teacher: ANTANAS LUKAUSKAS

Modulis. Bendrieji ekspeditoriaus darbai 20Eks/t (Silvija Reinikienė)

Category: 20Eks/Ekst
 • Teacher: SILVIJA REINIKIENĖ

Modulis. Bendrieji ekspeditoriaus darbai 20Eks/t (Vida Urbašiūtė)

Category: 20Eks/Ekst
 • Teacher: VIDA URBAŠIUTĖ

Mitybos fiziologija 20V

Category: 20V
 • Teacher: RITA ANDRIJAUSKIENĖ

Buities įranga ir buitiniai įrankiai 20V

Category: 20V
 • Teacher: VILIJA BUDRIKIENĖ

Komunikacinė veikla 20V

Category: 20V
 • Teacher: NIJOLĖ MARTINKIENĖ

Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas 20V

Category: 20V
 • Teacher: DAIVA ANUŽIENĖ

Modulis. Įvadas į profesiją 20V

Category: 20V
 • Teacher: VIDA URBAŠIUTĖ

Darbuotojų sauga ir sveikata 20V

Category: 20V
 • Teacher: JOLANDA DAUBARIENĖ

Profesijos informacinės technologijos 20V

Category: 20V
 • Teacher: DANUTĖ RAMONIENĖ

Meninio ugdymo veikla 20V

Category: 20V
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Specialybės užsienio kalba 20V

Category: 20V
 • Teacher: RENATA NAUSĖDAITĖ

Etika 20V

Category: 20V
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Buities kultūra/Savitvarka /Namų ruoša/Namų ūkis 20V

Category: 20V
 • Teacher: VIDA URBAŠIUTĖ

Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas 20V

Category: 20V
 • Teacher: VALDAS TUINYLA

Biologija 20Vv

Category: 20Vv
 • Teacher: RITA NEKROŠIENĖ

Tikyba 20Vv

Category: 20Vv
 • Teacher: ARŪNAS SRĖBALIUS

Etika 20Vv

Category: 20Vv
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Ugdymo valandėlė 20Vv

Category: 20Vv
 • Teacher: LAIMA JANČAUSKIENĖ

Istorija 20Vv

Category: 20Vv
 • Teacher: LINA AUKSELIENĖ

Geografija 20Vv

Category: 20Vv
 • Teacher: LAIMA JANČAUSKIENĖ

Įvadas į profesiją

Category: 20Vv
 • Teacher: VIDA URBAŠIUTĖ

Lietuvių kalba ir literatūra 20Vv

Category: 20Vv
 • Teacher: RAIMONDA LAURECKIENĖ

Bendroji kūno kultūra 20Vv

Category: 20Vv
 • Teacher: VALDAS TUINYLA

Darbuotojų sauga ir sveikata 20Vv

Category: 20Vv
 • Teacher: JOLANDA DAUBARIENĖ

Matematika 20Vv

Category: 20Vv
 • Teacher: VIOLETA MOŽDŽER

Sriubų, karštųjų patiekalų ir padažų gaminimas, jų apipavidalinimas ir kokybės vertinimas 20Vv

Category: 20Vv
 • Teacher: VILIJA BUDRIKIENĖ

Anglų k. 20Vv

Category: 20Vv
 • Teacher: RENATA NAUSĖDAITĖ

Dailė 20Vv

Category: 20Vv
 • Teacher: RENATA RUSTEIKIENĖ

Muzika 20Vv

Category: 20Vv
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose 19V

Category: 19V
 • Teacher: LAIMA JANČAUSKIENĖ

Nesudėtingos technologijos pusgaminių gaminimas 19V (Vida Urbašiūtė)

Category: 19V
 • Teacher: VIDA URBAŠIUTĖ

Nesudėtingos technologijos pusgaminių gaminimas 19V

Category: 19V
 • Teacher: GITA INGRIDA STUPELIENĖ

Nesudėtingos technologijos pusgaminių gaminimas 19V

Category: 19V
 • Teacher: DANUTĖ RAMONIENĖ

Mitybos fiziologija 19V

Category: 19V
 • Teacher: RITA ANDRIJAUSKIENĖ

Meninio ugdymo veikla 19V

Category: 19V
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Komunikacinė veikla 19V

Category: 19V
 • Teacher: RAIMONDA LAURECKIENĖ

Nesudėtingos technologijos pusgaminių gaminimas 19V

Category: 19V
 • Teacher: DAIVA ANUŽIENĖ

Estetika 19V

Category: 19V
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas 19V

Category: 19V
 • Teacher: VALDAS TUINYLA

Ūkio darbai 19V

Category: 19V
 • Teacher: VILIJA BUDRIKIENĖ

Buhalterinė apskaita 18V

Category: 18V
 • Teacher: VIDA URBAŠIUTĖ

Specialybės užsienio kalba 18V

Category: 18V
 • Teacher: RENATA NAUSĖDAITĖ

Konditerijos gaminiai 18V

Category: 18V
 • Teacher: VILIJA BUDRIKIENĖ

Etnografinė virtuvė 18V

Category: 18V
 • Teacher: GITA INGRIDA STUPELIENĖ

Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas 18V

Category: 18V
 • Teacher: VALDAS TUINYLA

Darbo teisė 18V

Category: 18V
 • Teacher: LINA AUKSELIENĖ

Pilietiškumo pagrindai IIGj

Category: IIGj (10 kl.)
 • Teacher: LINA AUKSELIENĖ

Mechanikos įdomybės. Modulis IIGj

Category: IIGj (10 kl.)
 • Teacher: PETRAS GRITĖNAS

Istorija IIGj

Category: IIGj (10 kl.)
 • Teacher: LINA AUKSELIENĖ

Muzika IIGj

Category: IIGj (10 kl.)
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Finansinis raštingumas IIGj

Category: IIGj (10 kl.)
 • Teacher: VIDA URBAŠIUTĖ

Rusų k. IIGj

Category: IIGj (10 kl.)
 • Teacher: EDITA BUGENIENĖ

Vokiečių k. IIGj

Category: IIGj (10 kl.)
 • Teacher: EGLĖ LINGIENĖ

Matematika IIGj

Category: IIGj (10 kl.)
 • Teacher: BIRUTĖ GARNIENĖ

Fizika IIGj

Category: IIGj (10 kl.)
 • Teacher: VIRGILIJUS MARTINKUS

Etika IIGj

Category: IIGj (10 kl.)
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Informacinės technologijos IIGj

Category: IIGj (10 kl.)
 • Teacher: DANUTĖ RAMONIENĖ

Užsienio kalba (1-oji anglų) IIGJ

Category: IIGj (10 kl.)
 • Teacher: ARŪNAS SRĖBALIUS

Biologija IIGj

Category: IIGj (10 kl.)
 • Teacher: VERONIKA KAULIUVIENĖ

Chemija IIGj

Category: IIGj (10 kl.)
 • Teacher: LIJANA GALDIKIENĖ

Lietuvių kalba ir literatūra IIGj

Category: IIGj (10 kl.)
 • Teacher: RITA ZABITIENĖ

Geografija IIGj

Category: IIGj (10 kl.)
 • Teacher: LAIMA JANČAUSKIENĖ

Dailė IIGj

Category: IIGj (10 kl.)
 • Teacher: RENATA RUSTEIKIENĖ

Informacinių technologijų, lietuvių kalbos ir matematikos integruotas modulis

Category: IIGj (10 kl.)
 • Teacher: DANUTĖ RAMONIENĖ

Fizinis Ugdymas

Category: IIGj (10 kl.)
 • Teacher: VALDAS TUINYLA

Rusų kalba 6 kl. Edita Bugenienė

 • Teacher: EDITA BUGENIENĖ

Matematika 6 kl.

 • Teacher: BIRUTĖ GARNIENĖ

Informacinės technologijos 6 kl. Danutė Ramonienė

 • Teacher: DANUTĖ RAMONIENĖ

Anglų kalba 6 kl. Arūnas Srėbalius

 • Teacher: ARŪNAS SRĖBALIUS


Courses

Istorija 4G kl. Rima Dargienė

 • Teacher: RIMA DARGIENĖ

Etika 4G kl. Aušra Grikštaitė

 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Matematika 4G kl. Birutė Garnienė

 • Teacher: BIRUTĖ GARNIENĖ

Dekoratyvieji darbai 4G kl. Judita Alšauskienė

 • Teacher: JUDITA ALŠAUSKIENĖ

Technologijos 4G kl. Judita Alšauskienė

 • Teacher: JUDITA ALŠAUSKIENĖ

Chemija 4G kl. Lijana Galdikienė

 • Teacher: LIJANA GALDIKIENĖ

Vokiečių kalba 4G kl. Eglė Lingienė

 • Teacher: EGLĖ LINGIENĖ

Informacinės technologijos 4G kl. Danutė Ramonienė

 • Teacher: DANUTĖ RAMONIENĖ

Rusų kalba 4G kl. Edita Bugenienė

 • Teacher: EDITA BUGENIENĖ

Biologija 4G kl. Veronika Kauliuvienė

 • Teacher: VERONIKA KAULIUVIENĖ

Anglų kalba 4G kl. Arūnas Srėbalius

 • Teacher: ARŪNAS SRĖBALIUS

Modulis. Samprotaujamo rašinio kūrimas 4Gnt

 • Teacher: RITA ZABITIENĖ

Ugdymas karjerai 4Gnt (Aušra Grikšaitė)

 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Lietuvių k. ir literatūra 4Gnt (R. Zabitienė)

 • Teacher: RITA ZABITIENĖ

Geografija 4 Gnt (Laima Jančauskienė)

 • Teacher: LAIMA JANČAUSKIENĖ

Teisės pagrindai 4Gnt (Silvija Reinikienė)

 • Teacher: SILVIJA REINIKIENĖ

Istorija 3G kl. Rima Dargienė

 • Teacher: RIMA DARGIENĖ

Etika 3G kl. Aušra Grikštaitė

 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Matematika 3G kl. Birutė Garnienė

 • Teacher: BIRUTĖ GARNIENĖ

Technologijos 3G kl. Judita Alšauskienė

 • Teacher: JUDITA ALŠAUSKIENĖ

Chemija 3G kl. Lijana Galdikienė

 • Teacher: LIJANA GALDIKIENĖ

Vokiečių kalba 3G kl. Eglė Lingienė

 • Teacher: EGLĖ LINGIENĖ

Rusų kalba 3G kl. B2 Edita Bugenienė

 • Teacher: EDITA BUGENIENĖ

Biologija 3G kl. Veronika Kauliuvienė

 • Teacher: VERONIKA KAULIUVIENĖ

Anglų kalba 3G kl. Arūnas Srėbalius

 • Teacher: ARŪNAS SRĖBALIUS

Informacinės technologijos 3G kl. Danutė Ramonienė

 • Teacher: DANUTĖ RAMONIENĖ

Teisės pagrindai 3Gnt

 • Teacher: SILVIJA REINIKIENĖ

Geografija 3Gnt

 • Teacher: LAIMA JANČAUSKIENĖ

Modulis. Samprotaujamo rašinio kūrimas 3Gnt

 • Teacher: RITA ZABITIENĖ

Matematika 3Gnt

 • Teacher: BIRUTĖ GARNIENĖ

Lietuvių k. ir literatūra 3Gnt (R. Zabitienė)

 • Teacher: RITA ZABITIENĖ

Mechanikos įdomybės

 • Teacher: PETRAS GRITĖNAS

Technologijos (Galdikienė)

 • Teacher: LIJANA GALDIKIENĖ

Pilietiškumo pagrindai 10 kl.

 • Teacher: LINA AUKSELIENĖ

Ekonomika ir verslumas 10 kl.

 • Teacher: VIDA URBAŠIUTĖ

Informacinės technologijos 10 kl. Danutė Ramonienė

 • Teacher: DANUTĖ RAMONIENĖ

Istorija 10 kl. Lina Aukselienė

 • Teacher: LINA AUKSELIENĖ

Etika 10 kl. Aušra Grikštaitė

 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Matematika 10 kl. Birutė Garnienė

 • Teacher: BIRUTĖ GARNIENĖ

Technologijos 10 kl. Judita Alšauskienė

 • Teacher: JUDITA ALŠAUSKIENĖ

Chemija 10 kl. Lijana Galdikienė

 • Teacher: LIJANA GALDIKIENĖ

Vokiečių kalba 10 kl. Eglė Lingienė

 • Teacher: EGLĖ LINGIENĖ

Rusų kalba 10 kl. Edita Bugenienė

 • Teacher: EDITA BUGENIENĖ

Informacinių technologijų, matematikos, lietuvių k. integruotas modulis 10 kl. Danutė Ramonienė

 • Teacher: DANUTĖ RAMONIENĖ

Anglų kalba 10 kl. Arūnas Srėbalius

 • Teacher: ARŪNAS SRĖBALIUS

Biologija 10 kl. Veronika Kauliuvienė

 • Teacher: VERONIKA KAULIUVIENĖ

Muzika 10 kl.

 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Matematika 10 kl.

 • Teacher: BIRUTĖ GARNIENĖ

„Savu keliu“ programos įgyvendinimo pamoka 10 kl.

 • Teacher: LIJANA GALDIKIENĖ

Ikiprofesinis ugdymas “Mechaninės įdomybės“ 10 kl.

 • Teacher: PETRAS GRITĖNAS

Fizika 10 kl.

 • Teacher: VIRGILIJUS MARTINKUS

Geografija 9 klasė

 • Teacher: LAIMA JANČAUSKIENĖ

Fizika 9 klasė (V. Martinkus)

 • Teacher: VIRGILIJUS MARTINKUS

Istorija 9 kl. Lina Aukselienė

 • Teacher: LINA AUKSELIENĖ

Etika 9 kl. Aušra Grikštaitė

Lietuvių kalba ir literatūra (klasė)

 • Teacher: RITA ZABITIENĖ

Matematika 9 kl. Birutė Garnienė

 • Teacher: BIRUTĖ GARNIENĖ

Technologijos 9 kl. Judita Alšauskienė

 • Teacher: JUDITA ALŠAUSKIENĖ

Chemija 9 kl. Lijana Galdikienė

 • Teacher: LIJANA GALDIKIENĖ

Vokiečių kalba 9 kl. Eglė Lingienė

 • Teacher: EGLĖ LINGIENĖ

Rusų kalba 9 kl. Edita Bugenienė

 • Teacher: EDITA BUGENIENĖ

Matematika 9 klasė.

 • Teacher: BIRUTĖ GARNIENĖ

Informacinės technologijos 9 kl. Danutė Ramonienė

 • Teacher: DANUTĖ RAMONIENĖ

Anglų kalba 9 kl. Arūnas Srėbalius

 • Teacher: ARŪNAS SRĖBALIUS

Biologija 9 kl. Veronika Kauliuvienė

 • Teacher: VERONIKA KAULIUVIENĖ

Fizika 8 klasė (V. Martinkus)

 • Teacher: VIRGILIJUS MARTINKUS

Geografija 8 kl.

 • Teacher: LAIMA JANČAUSKIENĖ

Istorija 8 kl. Lina Aukselienė

 • Teacher: LINA AUKSELIENĖ

Etika 8 kl. Aušra Grikštaitė

 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Lietuvių kalba ir liteatūra (8 klasė)

 • Teacher: RITA ZABITIENĖ

Matematika 8 kl. Birutė Garnienė

 • Teacher: BIRUTĖ GARNIENĖ

Chemija 8 kl. Lijana Galdikienė

 • Teacher: LIJANA GALDIKIENĖ

Vokiečių kalba 8 kl. Eglė Lingienė

 • Teacher: EGLĖ LINGIENĖ

Rusų kalba 8 kl. Edita Bugenienė

 • Teacher: EDITA BUGENIENĖ

Matematika 8 kl.

 • Teacher: BIRUTĖ GARNIENĖ

Informacinės technologijos 8 kl. Danutė Ramonienė

 • Teacher: DANUTĖ RAMONIENĖ

Anglų kalba 8 kl. Arūnas Srėbalius

 • Teacher: ARŪNAS SRĖBALIUS

Biologija 8 kl. Veronika Kauliuvienė

 • Teacher: VERONIKA KAULIUVIENĖ

Geografija 7 klasė

 • Teacher: LAIMA JANČAUSKIENĖ

Fizika 7 klasė (V. Martinkus)

 • Teacher: VIRGILIJUS MARTINKUS

Istorija 7 kl. Lina Aukselienė

 • Teacher: LINA AUKSELIENĖ

Etika 7 kl. Aušra Grikštaitė

 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Matematika 7 kl. Birutė Garnienė

 • Teacher: BIRUTĖ GARNIENĖ

Lietuvių kalba ir literatūra (7 klasė)

 • Teacher: RITA ZABITIENĖ

Vokiečių kalba 7 kl. Eglė Lingienė

 • Teacher: EGLĖ LINGIENĖ

Rusų kalba 7 kl. Edita Bugenienė

 • Teacher: EDITA BUGENIENĖ

Matematika 7 kl.

 • Teacher: BIRUTĖ GARNIENĖ

Informacinės technologijos 7 kl. Danutė Ramonienė

 • Teacher: DANUTĖ RAMONIENĖ

Anglų kalba 7 kl. Arūnas Srėbalius

 • Teacher: ARŪNAS SRĖBALIUS

Biologija 7 kl. Veronika Kauliuvienė


Stabdžių TP ir remontas

 • Teacher: VIRGILIJUS MARTINKUS

Elektros įrengimų TA ir remontas

 • Teacher: VIRGILIJUS MARTINKUS

Transporto priemonių vairavimo pagrindai 19TPv

Category: 19TPv gr.
 • Teacher: AUDRIUS ŠIMKUS

Etika 19TPv

Category: 19TPv gr.
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Tikyba 19TPv

Category: 19TPv gr.
 • Teacher: ARŪNAS SRĖBALIUS

Fizika 19TPv

Category: 19TPv gr.
 • Teacher: VIOLETA MOŽDŽER

Bendroji kūno kultūra 19TPv

Category: 19TPv gr.
 • Teacher: VALDAS TUINYLA

Istorija 19TPv

Category: 19TPv gr.
 • Teacher: LINA AUKSELIENĖ

Geografija 19TPv

Category: 19TPv gr.
 • Teacher: LAIMA JANČAUSKIENĖ

Anglų k. 19TPv

Category: 19TPv gr.
 • Teacher: ARŪNAS SRĖBALIUS

Meninė raiška 19TPv

Category: 19TPv gr.
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Matematika 19TPv

Category: 19TPv gr.
 • Teacher: VIOLETA MOŽDŽER

Lietuvių kalba ir literatūra 19TPv

Category: 19TPv gr.
 • Teacher: NIJOLĖ MARTINKIENĖ

Muzika 19TPv

Category: 19TPv gr.
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Dailė 19TPv

Category: 19TPv gr.
 • Teacher: RENATA RUSTEIKIENĖ

Automobilių ir traktorių maitinimo sistemos TP ir remontas

Category: 19TPv gr.
 • Teacher: VIRGILIJUS MARTINKUS

Automobilių ir traktorių variklių TP ir remontas

Category: 19TPv gr.
 • Teacher: VIRGILIJUS MARTINKUS

Kelių eismo taisyklės

Category: KET
 • Teacher: AUDRIUS ŠIMKUS

Technologijos (žemės ūkio technikos ir žemdirbystės pagrindai) PU 9kl.

Category: PU 9kl. (2020)
 • Teacher: ROMAS LAURINAITIS

Technologijos (Maisto gamyba) PU 9kl.

Category: PU 9kl. (2020)
 • Teacher: VILIJA BUDRIKIENĖ

Vokiečių kalba PU 9kl.

Category: PU 9kl. (2020)
 • Teacher: EGLĖ LINGIENĖ

Muzika PU 9kl.

Category: PU 9kl. (2020)
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Fizinis ugdymas PU 9kl.

Category: PU 9kl. (2020)
 • Teacher: VALDAS TUINYLA

Žmogaus sauga PU 9kl.

Category: PU 9kl. (2020)
 • Teacher: LAIMA JANČAUSKIENĖ

Dailė PU 9kl.

Category: PU 9kl. (2020)
 • Teacher: RENATA RUSTEIKIENĖ

Karjeros ugdymas PU 9kl.

Category: PU 9kl. (2020)
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Tikyba PU 9kl.

Category: PU 9kl. (2020)
 • Teacher: ARŪNAS SRĖBALIUS

Fizika PU 9kl.

Category: PU 9kl. (2020)
 • Teacher: VIOLETA MOŽDŽER

Chemija PU 9kl.

Category: PU 9kl. (2020)
 • Teacher: LIJANA GALDIKIENĖ

Etika PU 9kl.

Category: PU 9kl. (2020)
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Informacinės technologijos PU 9kl.

Category: PU 9kl. (2020)
 • Teacher: DANUTĖ RAMONIENĖ

Biologija PU 9kl.

Category: PU 9kl. (2020)
 • Teacher: RITA NEKROŠIENĖ

Rusų kalba PU 9kl.

Category: PU 9kl. (2020)
 • Teacher: EDITA BUGENIENĖ

Anglų kalba PU9 kl.

Category: PU 9kl. (2020)
 • Teacher: RENATA NAUSĖDAITĖ

Geografija PU 9Kl.

Category: PU 9kl. (2020)
 • Teacher: LAIMA JANČAUSKIENĖ

Pilietiškumo pagrindai PU 9kl.

Category: PU 9kl. (2020)
 • Teacher: LINA AUKSELIENĖ

Istorija PU 9kl.

Category: PU 9kl. (2020)
 • Teacher: LINA AUKSELIENĖ

Lietuvių kalba ir literatūra PU9 kl.

Category: PU 9kl. (2020)
 • Teacher: RAIMONDA LAURECKIENĖ

Ekonomika ir verslumas PU 10kl.

Category: PU 10 kl.
 • Teacher: VIDA URBAŠIUTĖ

Informatika PU 10kl.

Category: PU 10 kl.
 • Teacher: DANUTĖ RAMONIENĖ

Dailė PU 10kl.

Category: PU 10 kl.
 • Teacher: RENATA RUSTEIKIENĖ

Technologijos (Žemės ūkio technikos ir žemdirbystės pagrindai) PU 10kl.

Category: PU 10 kl.
 • Teacher: ROMAS LAURINAITIS

Technologijos (maisto gamyba) PU10 kl.

Category: PU 10 kl.
 • Teacher: VILIJA BUDRIKIENĖ

Geografija PU 10kl.

Category: PU 10 kl.
 • Teacher: LAIMA JANČAUSKIENĖ

Biologija PU 10kl.

Category: PU 10 kl.
 • Teacher: RITA NEKROŠIENĖ

Karjeros ugdymas PU 10 kl.

Category: PU 10 kl.
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Muzika PU 10 kl.

Category: PU 10 kl.
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Žmogaus sauga PU 10kl.

Category: PU 10 kl.
 • Teacher: LAIMA JANČAUSKIENĖ

Fizinis ugdymas PU 10kl.

Category: PU 10 kl.
 • Teacher: VALDAS TUINYLA

Matematika PU10kl.

Category: PU 10 kl.
 • Teacher: VIOLETA MOŽDŽER

Chemija PU 10kl.

Category: PU 10 kl.
 • Teacher: LIJANA GALDIKIENĖ

Fizika PU 10kl.

Category: PU 10 kl.
 • Teacher: VIOLETA MOŽDŽER

Tikyba PU10kl.

Category: PU 10 kl.
 • Teacher: ARŪNAS SRĖBALIUS

Etika PU10kl.

Category: PU 10 kl.
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Pilietiškumo pagrindai PU 10kl.

Category: PU 10 kl.
 • Teacher: LINA AUKSELIENĖ

Istorija PU10 kl.

Category: PU 10 kl.
 • Teacher: LINA AUKSELIENĖ

Lietuvių kalba ir literatūra PU10kl.

Category: PU 10 kl.
 • Teacher: NIJOLĖ MARTINKIENĖ

Anglų k. PU 10 kl.

Category: PU 10 kl.
 • Teacher: RENATA NAUSĖDAITĖ

Etika 19AMv

Category: 19AMv
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Tikyba 19AMv

Category: 19AMv
 • Teacher: ARŪNAS SRĖBALIUS

Biologija 19AMv

Category: 19AMv
 • Teacher: RITA NEKROŠIENĖ

Fizika 19AMv

Category: 19AMv
 • Teacher: VIOLETA MOŽDŽER

Meninė raiška 19AMv

Category: 19AMv
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Bendroji kūno kultūra 19AMv

Category: 19AMv
 • Teacher: VALDAS TUINYLA

Modulis. Variklių techninė priežiūra ir remontas 19AMv

Category: 19AMv
 • Teacher: PETRAS GRITĖNAS

Variklių techninė priežiūra ir remontas 19AMv

Category: 19AMv
 • Teacher: BRONISLOVAS PUTNA

Dailė 19AMv

Category: 19AMv
 • Teacher: RENATA RUSTEIKIENĖ

Muzika 19AMv

Category: 19AMv
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Anglų kalba (Arūnas Srėbalius) 19AMv

Category: 19AMv
 • Teacher: ARŪNAS SRĖBALIUS

Anglų k. (Renata Nausėdaitė) 19AMv

Category: 19AMv
 • Teacher: RENATA NAUSĖDAITĖ

Lietuvių kalba ir literatūra 19AMv

Category: 19AMv
 • Teacher: RAIMONDA LAURECKIENĖ

Istorija 19AMv

Category: 19AMv
 • Teacher: LINA AUKSELIENĖ

Geografija 19AMv

Category: 19AMv
 • Teacher: LAIMA JANČAUSKIENĖ

Matematika 19AMv

Category: 19AMv
 • Teacher: VIOLETA MOŽDŽER

Etika 19Vv

Category: 19Vv
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Saldžiųjų patiekalų gaminimas, jų apipavidalinimas 19Vv

Category: 19Vv
 • Teacher: GITA INGRIDA STUPELIENĖ

Tikyba 19Vv

Category: 19Vv
 • Teacher: ARŪNAS SRĖBALIUS

Biologija 19Vv

Category: 19Vv
 • Teacher: RITA NEKROŠIENĖ

Bendroji kūno kultūra 19Vv

Category: 19Vv
 • Teacher: VALDAS TUINYLA

Geografija 19Vv

Category: 19Vv
 • Teacher: LAIMA JANČAUSKIENĖ

Istorija 19Vv

Category: 19Vv
 • Teacher: LINA AUKSELIENĖ

Anglų k. 19Vv

Category: 19Vv
 • Teacher: RENATA NAUSĖDAITĖ

Meninė raiška 19Vv

Category: 19Vv
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Matematika 19Vv

Category: 19Vv
 • Teacher: VIOLETA MOŽDŽER

Lietuvių kalba ir literatūra 19Vv

Category: 19Vv
 • Teacher: NIJOLĖ MARTINKIENĖ

Istorijos žinių gilinimas 19Vv

Category: 19Vv
 • Teacher: LINA AUKSELIENĖ

Muzika 19Vv

Category: 19Vv
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Dailė 19Vv

Category: 19Vv
 • Teacher: RENATA RUSTEIKIENĖ

Sriubų, karštųjų patiekalų ir padažų gaminimas, jų apipavidalinimas ir kokybės vertinimas 19Vv

Category: 19Vv
 • Teacher: DAIVA ANUŽIENĖ

Biologija 20a/20bAMv

Category: 20aAMv/20bAMv
 • Teacher: RITA NEKROŠIENĖ

Fizika 20a/20bAMv

Category: 20aAMv/20bAMv
 • Teacher: VIOLETA MOŽDŽER

Modulis. Metalų technologiniai darbai

Category: 20aAMv/20bAMv
 • Teacher: ROMAS LAURINAITIS

Geografija 20a/20b AMv

Category: 20aAMv/20bAMv
 • Teacher: LAIMA JANČAUSKIENĖ

Istorija 20a/20bAMv

Category: 20aAMv/20bAMv
 • Teacher: LINA AUKSELIENĖ

Tikyba 20a/20bAMv

Category: 20aAMv/20bAMv
 • Teacher: ARŪNAS SRĖBALIUS

Etika 20a/20b AMv

Category: 20aAMv/20bAMv
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Lietuvių kalba ir literatūra 20a/20bAMv

Category: 20aAMv/20bAMv
 • Teacher: NIJOLĖ MARTINKIENĖ

Modulis. Įvadas į profesiją 20a/20b AMv

Category: 20aAMv/20bAMv
 • Teacher: ROMAS LAURINAITIS

Darbuotojų sauga ir sveikata 20a/20bAMv

Category: 20aAMv/20bAMv
 • Teacher: JOLANDA DAUBARIENĖ

Bendroji kūno kultūra 20a/20b AMv

Category: 20aAMv/20bAMv
 • Teacher: VALDAS TUINYLA

Dailė 20a/20b AMv

Category: 20aAMv/20bAMv
 • Teacher: RENATA RUSTEIKIENĖ

Muzika 20a/20b AMv

Category: 20aAMv/20bAMv
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Matematika 20a/20b AMv

Category: 20aAMv/20bAMv
 • Teacher: VIOLETA MOŽDŽER

Anglų k. (Arūnas Srėbalius) 20a/20bAMv

Category: 20aAMv/20bAMv
 • Teacher: ARŪNAS SRĖBALIUS

Anglų k. (Renata Nausėdaitė) 20a/20bAMV

Category: 20aAMv/20bAMv
 • Teacher: RENATA NAUSĖDAITĖ

Modulis. Įvadas į profesiją 20DAD

Category: 20DAD/DADt
 • Teacher: RITA NEKROŠIENĖ

Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas 20DAD

Category: 20DAD/DADt
 • Teacher: VALDAS TUINYLA

Darbuotojų sauga ir sveikata 20DAD

Category: 20DAD/DADt
 • Teacher: JOLANDA DAUBARIENĖ

Modulis. Dekoratyvinių augalų formavimas ir priežiūra 20DAD

Category: 20DAD/DADt
 • Teacher: JURGITA IGNOTIENĖ

Dekoratyvinių augalų dauginimas ir auginimas 20DAD/t

Category: 20DAD/DADt
 • Teacher: ASTA KLIMIENĖ

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose 20Eks/t

Category: 20Eks/Ekst
 • Teacher: LAIMA JANČAUSKIENĖ

Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas 20Eks/t

Category: 20Eks/Ekst
 • Teacher: VALDAS TUINYLA

Verslo modeliavimas ir organizavimas 20Eks/t

Category: 20Eks/Ekst
 • Teacher: VIDA URBAŠIUTĖ

Darbuotojų sauga ir sveikata 20Eks/t

Category: 20Eks/Ekst
 • Teacher: JOLANDA DAUBARIENĖ

Modulis. Vežimo maršruto planavimas ir stebėsena. 20Eks

Category: 20Eks/Ekst
 • Teacher: ANTANAS LUKAUSKAS

Transporto priemonės ir krovinio parinkimas 20Eks/t

Category: 20Eks/Ekst
 • Teacher: ANTANAS LUKAUSKAS

Modulis. Bendrieji ekspeditoriaus darbai 20Eks/t (Silvija Reinikienė)

Category: 20Eks/Ekst
 • Teacher: SILVIJA REINIKIENĖ

Modulis. Bendrieji ekspeditoriaus darbai 20Eks/t (Vida Urbašiūtė)

Category: 20Eks/Ekst
 • Teacher: VIDA URBAŠIUTĖ

Mitybos fiziologija 20V

Category: 20V
 • Teacher: RITA ANDRIJAUSKIENĖ

Buities įranga ir buitiniai įrankiai 20V

Category: 20V
 • Teacher: VILIJA BUDRIKIENĖ

Komunikacinė veikla 20V

Category: 20V
 • Teacher: NIJOLĖ MARTINKIENĖ

Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas 20V

Category: 20V
 • Teacher: DAIVA ANUŽIENĖ

Modulis. Įvadas į profesiją 20V

Category: 20V
 • Teacher: VIDA URBAŠIUTĖ

Darbuotojų sauga ir sveikata 20V

Category: 20V
 • Teacher: JOLANDA DAUBARIENĖ

Profesijos informacinės technologijos 20V

Category: 20V
 • Teacher: DANUTĖ RAMONIENĖ

Meninio ugdymo veikla 20V

Category: 20V
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Specialybės užsienio kalba 20V

Category: 20V
 • Teacher: RENATA NAUSĖDAITĖ

Etika 20V

Category: 20V
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Buities kultūra/Savitvarka /Namų ruoša/Namų ūkis 20V

Category: 20V
 • Teacher: VIDA URBAŠIUTĖ

Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas 20V

Category: 20V
 • Teacher: VALDAS TUINYLA

Biologija 20Vv

Category: 20Vv
 • Teacher: RITA NEKROŠIENĖ

Tikyba 20Vv

Category: 20Vv
 • Teacher: ARŪNAS SRĖBALIUS

Etika 20Vv

Category: 20Vv
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Ugdymo valandėlė 20Vv

Category: 20Vv
 • Teacher: LAIMA JANČAUSKIENĖ

Istorija 20Vv

Category: 20Vv
 • Teacher: LINA AUKSELIENĖ

Geografija 20Vv

Category: 20Vv
 • Teacher: LAIMA JANČAUSKIENĖ

Įvadas į profesiją

Category: 20Vv
 • Teacher: VIDA URBAŠIUTĖ

Lietuvių kalba ir literatūra 20Vv

Category: 20Vv
 • Teacher: RAIMONDA LAURECKIENĖ

Bendroji kūno kultūra 20Vv

Category: 20Vv
 • Teacher: VALDAS TUINYLA

Darbuotojų sauga ir sveikata 20Vv

Category: 20Vv
 • Teacher: JOLANDA DAUBARIENĖ

Matematika 20Vv

Category: 20Vv
 • Teacher: VIOLETA MOŽDŽER

Sriubų, karštųjų patiekalų ir padažų gaminimas, jų apipavidalinimas ir kokybės vertinimas 20Vv

Category: 20Vv
 • Teacher: VILIJA BUDRIKIENĖ

Anglų k. 20Vv

Category: 20Vv
 • Teacher: RENATA NAUSĖDAITĖ

Dailė 20Vv

Category: 20Vv
 • Teacher: RENATA RUSTEIKIENĖ

Muzika 20Vv

Category: 20Vv
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose 19V

Category: 19V
 • Teacher: LAIMA JANČAUSKIENĖ

Nesudėtingos technologijos pusgaminių gaminimas 19V (Vida Urbašiūtė)

Category: 19V
 • Teacher: VIDA URBAŠIUTĖ

Nesudėtingos technologijos pusgaminių gaminimas 19V

Category: 19V
 • Teacher: GITA INGRIDA STUPELIENĖ

Nesudėtingos technologijos pusgaminių gaminimas 19V

Category: 19V
 • Teacher: DANUTĖ RAMONIENĖ

Mitybos fiziologija 19V

Category: 19V
 • Teacher: RITA ANDRIJAUSKIENĖ

Meninio ugdymo veikla 19V

Category: 19V
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Komunikacinė veikla 19V

Category: 19V
 • Teacher: RAIMONDA LAURECKIENĖ

Nesudėtingos technologijos pusgaminių gaminimas 19V

Category: 19V
 • Teacher: DAIVA ANUŽIENĖ

Estetika 19V

Category: 19V
 • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas 19V

Category: 19V
 • Teacher: VALDAS TUINYLA

Ūkio darbai 19V

Category: 19V
 • Teacher: VILIJA BUDRIKIENĖ