Available courses

Geografija 9 klasė

 • Teacher: LAIMA JANČAUSKIENĖ

Fizika 9 klasė (V. Martinkus)

 • Teacher: VIRGILIJUS MARTINKUS

Istorija 9 kl. Lina Aukselienė

 • Teacher: LINA AUKSELIENĖ

Etika 9 kl. Aušra Grikštaitė

Lietuvių kalba ir literatūra (klasė)

 • Teacher: RITA ZABITIENĖ

Matematika 9 kl. Birutė Garnienė

 • Teacher: BIRUTĖ GARNIENĖ

Technologijos 9 kl. Judita Alšauskienė

 • Teacher: JUDITA ALŠAUSKIENĖ

Chemija 9 kl. Lijana Galdikienė

 • Teacher: LIJANA GALDIKIENĖ

Vokiečių kalba 9 kl. Eglė Lingienė

 • Teacher: EGLĖ LINGIENĖ

Rusų kalba 9 kl. Edita Bugenienė

 • Teacher: EDITA BUGENIENĖ

Matematika 9 klasė.

 • Teacher: BIRUTĖ GARNIENĖ

Informacinės technologijos 9 kl. Danutė Ramonienė

 • Teacher: DANUTĖ RAMONIENĖ

Anglų kalba 9 kl. Arūnas Srėbalius

 • Teacher: ARŪNAS SRĖBALIUS

Biologija 9 kl. Veronika Kauliuvienė

 • Teacher: VERONIKA KAULIUVIENĖ