Available courses

20bAMv/20Vv Biologija

  • Teacher: IRENA SENDRAUSKIENĖ

20bAMv Metalų technologiniai darbai

Meninė raiška 20bAMv/20Vv

Biologija 20bAMv/20Vv

Istorija 20bAMv/20Vv

Darbuotojų sauga ir sveikata 20bAMv/20Vv

Bendroji kūno kultūra 20bAMv/20Vv

  • Teacher: VALDAS TUINYLA

Geografija 20bAMv/20Vv

Tikyba 20bAMv/20Vv

  • Teacher: ARŪNAS SRĖBALIUS

Etika 20bAMv/20Vv

  • Teacher: AUŠRA GRIKŠTAITĖ

Muzika 20bAMv/20Vv

Matematika 20bAMv/20Vv

  • Teacher: VIOLETA MOŽDŽER

Lietuvių kalba ir literatūra 20bAMv/20Vv

  • Teacher: RAIMONDA LAURECKIENĖ

Dailė 20bAMv/20Vv