Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti automobilių stabdžius.